Мапе из прошлости

Мађарска карта – 1869–1887. године

Harmadik Katonai Felmérés (1869–1887)

Топографске војне карте настале 1763–1787. године

Борово

Бело Брдо

Даљ

1882. године

Даљ