„Даљске новости”

Данашње „Даљске новости” основане су са циљем да обавештавају становнике Даља, али и других околних места о догађајима значајним за њихов крај. Ове новине истовремено настављају и традицију новинарства на овом подручју, јер су назване по новинама које су излазиле шездесетих година 20. века.