GLOSAR

ERDABOVO – toponim kojim su u delu Đorđa Ocića objedinjena mesta njegovog zavičaja. Kovanica je nastala od imena Erdut, Dalj, Borovo i Vukovar, ali sadržajno obuhvata i još neka mesta koja se nalaze u blizini navedenih.

Erdabovski glosar je započeta zbirka reči i izraza koje su koristili ili ih i danas koriste ljudi ovoga kraja… Namera je da nam ona bude trezor u kome ćemo osvetliti i tu stranu specifičnosti duha ljudi ovoga kraja.

Izreke/Izrazi
Reči i izrazi
Pitanja – odgovori
Pojedinačni izrazi

U upoznavanju načina izražavanja ljudi ovoga kraja pomoći će duhoviti pristup Đorđa Nešića u njegovom Zavičajnom rečniku LUK I VODA.

Luk i voda 1 Luk i voda 2

Napomena: Ljudi erdabovskog kraja, naročito u Dalju, skloni su uštedi glasova, pre svega samoglasnika, i zato ih često skraćuju. Skraćivanje tih reči uglavnom je proizvoljno, a reklo bi se da je glavni kriterijum da i tako skraćena ona odmah bude prepoznatljiva, da ne bi iziskivala dodatna objašnjenja. (Na primer: razumʾo, ićʾ, oʾʾšla; „Možʾ mislitʾ”, „Voljo bʾ pričatʾ o tomʾ.”) Iako većinom ekavsko područje (osim Bijelog Brda), u svom govoru usvojili su nekoliko ijekavskih (ponekad i „šokačkih”) izraza (van, zrak, grijanje, smijanje). Ljudi ovog kraja (kao i svakog drugog) često „izvrću” reči na svoj specifičan način (na primer: „prusluk”, „metio”, „pretisak”…)