Питања – одговори

– Сочим? (скраћено од „Са чим?”, неправилно од „Чиме?”)
– Сотим. (скраћено од „Са тим.”, неправилно од „Тиме.”)

– ’Ладно ми је.
– Загрн’ се мал’.

– Јес’ вредан, мајстор Лале?
– Ет’ так’ мал’.

– ’Ел’ когод иш’о рад’леба?
– Ниј’ стиг’о.