Централна библиотека СКД „Просвјета”

Централна библиотека СКД „Просвјета” основана је 4. јануара 1948. године, а поново обновљена у јануару 1996. године. Тренутни фонд Библиотеке износи око 23 хиљада свезака. Библиотека се јавности представља и путем културних приредби: књижевних вечери, предавања, промоција, трибина и изложби.