Udruženje „Plavi Dunav” Borovo

Udruženje za očuvanje prirode, tradicije, običaja i razvoja turizma „Plavi Dunav” Borovo osnovano je 7. februara 2007. godine. Udruženje je pokretač nekoliko manifestacija u Borovu, a najpoznatije su „U susret Vaskrsu” ili Borovska tucijada te „Cvet po cvet – cvetored” akcija uređenja dvorišta, okućnica i balkona. Udruženje je izdalo Brošuru o Borovu, razglednice, te suvenire koji su upečatljivi za samo mesto Borovo. Članovi udruženja učestvuju u svim akcijama pokreće Opština, KUD i druge organizacije, kao i uređenje mesta, čišćenje obale Dunava, aktivan doprinos za proslavu 1. maja i drugo.