СКЦ Вуковар

SKC_logo

Српски културни центар Вуковар је основан са циљем очувања културног идентитета и његовање културне баштине српске националне мањине у домену културне аутономије на географском подручју Вуковарско-сремске и Осијечко-барањске жупаније (подручје Заједничког Вијећа општина Вуковар).

Центар ради на неговању и унапређивању традиционалних, културних и уметничких садржаја, пре свега, њиховим представљањем путем тематских изложби, трибина, округлих столова и научних скупова, на пример у оквиру већ традиционалног Програма „СКЦ средом”. Такође се бави и објављивањем каталога летописа радова и другог штампаног материјала, али ради и на развоју и унапређивању свих облика музичко-сценске културе.

При центру је оформљен интерни информационо и документационо складиште података, као и библиотека у којој се прикупља и чувају књиге на српском језику и ћириличном писму.

У погледу културе и уметности СКЦ посебну пажњу поклања културној сарадњи и размени у земљи и иноземству.

Априла 2018. године објављен је „Алманах” о раду СКЦ-а, где је хронолошким редом укратко изложен садржај педесет програма „СКЦ средом”.