SKC Vukovar

SKC_logo

Srpski kulturni centar Vukovar je osnovan sa ciljem očuvanja kulturnog identiteta i njegovanje kulturne baštine srpske nacionalne manjine u domenu kulturne autonomije na geografskom području Vukovarsko-sremske i Osiječko-baranjske županije (područje Zajedničkog Vijeća opština Vukovar).

Centar radi na negovanju i unapređivanju tradicionalnih, kulturnih i umetničkih sadržaja, pre svega, njihovim predstavljanjem putem tematskih izložbi, tribina, okruglih stolova i naučnih skupova, na primer u okviru već tradicionalnog Programa „SKC sredom”. Takođe se bavi i objavljivanjem kataloga letopisa radova i drugog štampanog materijala, ali radi i na razvoju i unapređivanju svih oblika muzičko-scenske kulture.

Pri centru je oformljen interni informaciono i dokumentaciono skladište podataka, kao i biblioteka u kojoj se prikuplja i čuvaju knjige na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

U pogledu kulture i umetnosti SKC posebnu pažnju poklanja kulturnoj saradnji i razmeni u zemlji i inozemstvu.

Aprila 2018. godine objavljen je „Almanah” o radu SKC-a, gde je hronološkim redom ukratko izložen sadržaj pedeset programa „SKC sredom”.