Јосиф МИЛОВУК

Јосиф Миловук (Трпиња)

Јосиф Миловук, Српска најновија азбука
СРБСКА найновіę азбúка / Написао и издао Јосифъ МиловúкЪ ; резао Л. Колманъ. – У Пешти : Ј. Миловук, 1830. – [1] лист ; 41 cm.
Извор: Дигитална Библиотека Матице српске