Ердабово у књижевности

Ердабовски простор и људи Ердабова били су инспирација за многе писце. На пример, о родном Даљу је, у свом делу Успомене, доживљаји и сазнања, писао славни научник Милутин Миланковић. У Даљу је петнаестак година живео и радио књижевник Јаков Игњатовић, и у њему написао своја најпознатија дела, међу којима и Чудан свет. Ђорђе Оцић у свим својим романима пише о свом завичају. Бранко Бубало је писао о догађајима у Борову и Вуковару, Даљац Срђан Орсић се бавио делима даљских књижевника, а новинар и писац Горан Дакић свој роман је и назвао Даљ. Песнику Ђорђу Нешићу Ердабово је подлога за већину песама, али је он сачинио и дело Лук и вода, завичајни речник тога краја. Овде ћемо се полако упознавати са многим разноврсним књигама и у њима читати о духовном богатству овог простора.

У оквиру Ердабовске читанке доносимо и одломке из ових књижевних дела, док би ова страна требало да буде библиографска збирка књижевних дела о Ердабову.

* * *

СРПСКА НАЈНОВИЈА АЗБУКА, написао и издао: Јосиф Миловук, Пешта, 1830. СРБСКА найновіę азбúка / Написао и издао Јосифъ МиловúкЪ ; резао Л. Колманъ. – У Пешти : Ј. Миловук, 1830. – [1] лист ; 41 cm. (Извор: Дигитална Библиотека Матице српске)

КЊИЖЕВНИ И КРИТИЧАРСКИ ОПУС МИЛАНА КАШАНИНА, зборник радова с међународног научног скупа одржаног у Даљу и Белом Манастиру 29. и 30. септембра 2017, Јана Алексић и Ђорђе Нешић (ур.), Даљ, 2018.

КЊИЖЕВНИ ОПУС НАУЧНИКА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА, зборник радова с Међународног научног скупа одржаног у Даљу, 4. и 5. новембра 2016, Ђорђе Нешић (ур.), КНЦ „Милутин Миланковић”, Даљ, 2017.

ТЕСТАМЕНАТ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА и СМРТ БЛАЖЕНОПОЧИВШЕГ ВИТЕШКОГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ УЈЕДИНИТЕЉА. Аутор: Жарко П. Поповић, лицитар. – У Даљу, Штампарија Антун Рот, Осијек [1934?].8°. 22 стр. + 11. / Стихови.

LEGENDE ERDUTSKOGA KRAJA; Agencija lokalne demokracije, Osijek, 2007.legende

ПОВРАТАК У ЕРДАБОВО, зборник радова с Међународног научног скупа одржаног у Даљу, 26. и 27. септембра 2014, Ђорђе Нешић и Дејана Оцић (ур.), КНЦ „Милутин Миланковић”, Даљ, 2015.

ПОВРАТАК У ЕРДАБОВО: ЂОРЂЕ ОЦИЋ 1934–2008. Аутор: Софија Божић, Летопис Матице српске, књига 497, свеска 3, март 2016.

СТВАРАЛАШТВО МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА, зборник радова с Међународног симпозијума одржаног у Даљу 23. и 24. маја 2008, Часлав Оцић (ур.), Српска академија наука и уметности, Београд 2009.

СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДОЛАСКА ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА У ДАЉ (1863–2013), зборник радова с међународног научног скупа 27. и 28. септембра 2013, Ђорђе Нешић (прир.), КНЦ „Милутин Миланковић”, Даљ, 2014.