Erdabovo u književnosti

Erdabovski prostor i ljudi Erdabova bili su inspiracija za mnoge pisce. Na primer, o rodnom Dalju je, u svom delu Uspomene, doživljaji i saznanja, pisao slavni naučnik Milutin Milanković. U Dalju je petnaestak godina živeo i radio književnik Jakov Ignjatović, i u njemu napisao svoja najpoznatija dela, među kojima i Čudan svet. Đorđe Ocić u svim svojim romanima piše o svom zavičaju. Branko Bubalo je pisao o događajima u Borovu i Vukovaru, Daljac Srđan Orsić se bavio delima daljskih književnika, a novinar i pisac Goran Dakić svoj roman je i nazvao Dalj. Pesniku Đorđu Nešiću Erdabovo je podloga za većinu pesama, ali je on sačinio i delo Luk i voda, zavičajni rečnik toga kraja. Ovde ćemo se polako upoznavati sa mnogim raznovrsnim knjigama i u njima čitati o duhovnom bogatstvu ovog prostora.

U okviru Erdabovske čitanke donosimo i odlomke iz ovih književnih dela, dok bi ova strana trebalo da bude bibliografska zbirka književnih dela o Erdabovu.

* * *

SRPSKA NAJNOVIJA AZBUKA, napisao i izdao: Josif Milovuk, Pešta, 1830. SRBSKA naйnovіę azbúka / Napisao i izdao Josifъ MilovúkЪ ; rezao L. Kolmanъ. – U Pešti : J. Milovuk, 1830. – [1] list ; 41 cm. (Izvor: Digitalna Biblioteka Matice srpske)

KNJIŽEVNI I KRITIČARSKI OPUS MILANA KAŠANINA, zbornik radova s međunarodnog naučnog skupa održanog u Dalju i Belom Manastiru 29. i 30. septembra 2017, Jana Aleksić i Đorđe Nešić (ur.), Dalj, 2018.

KNJIŽEVNI OPUS NAUČNIKA MILUTINA MILANKOVIĆA, zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa održanog u Dalju, 4. i 5. novembra 2016, Đorđe Nešić (ur.), KNC „Milutin Milanković”, Dalj, 2017.

TESTAMENAT KRALJA PETRA PRVOG OSLOBODIOCA i SMRT BLAŽENOPOČIVŠEG VITEŠKOG KRALJA ALEKSANDRA PRVOG UJEDINITELJA. Autor: Žarko P. Popović, licitar. – U Dalju, Štamparija Antun Rot, Osijek [1934?].8°. 22 str. + 11. / Stihovi.

LEGENDE ERDUTSKOGA KRAJA; Agencija lokalne demokracije, Osijek, 2007.legende

POVRATAK U ERDABOVO, zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa održanog u Dalju, 26. i 27. septembra 2014, Đorđe Nešić i Dejana Ocić (ur.), KNC „Milutin Milanković”, Dalj, 2015.

POVRATAK U ERDABOVO: ĐORĐE OCIĆ 1934–2008. Autor: Sofija Božić, Letopis Matice srpske, knjiga 497, sveska 3, mart 2016.

STVARALAŠTVO MILUTINA MILANKOVIĆA, zbornik radova s Međunarodnog simpozijuma održanog u Dalju 23. i 24. maja 2008, Časlav Ocić (ur.), Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2009.

STO PEDESET GODINA OD DOLASKA JAKOVA IGNJATOVIĆA U DALJ (1863–2013), zbornik radova s međunarodnog naučnog skupa 27. i 28. septembra 2013, Đorđe Nešić (prir.), KNC „Milutin Milanković”, Dalj, 2014.