Ердабово у историографији

На овој страни представљамо својеврсну библиографску збирку дела о прошлости Ердабова и о ердабовској култури.

„Српскија новини” 1792:

„Високопреосвјашчењејши и високодостојњејши г. митрополит јест дне 18. прошлаго месјаца за свој доминиум от људеј на себе примити, у Даљ дошао био, а дне 24. того јест опет у место своје столице с г. младим Текелијом возвратио се, који општенароднаго дела ради чак у Даљ к њему дојти морао.”

ДАЉ. ИЗВЕШТАЈ САБОРСКОГ ОДБОРА о стању даљских добара, аутор (известитељ) Андрија Секулић, „Србска штампарија дра Ј. Субботића”, Нови Сад, 1871.

ŠTEDIJONA KNJIŽICA. Einspar-Buchel, Obćeg štednog i pripomoćnog družtva u Dalju, des Allgemeinen Spar- und Aushilfs-Vereines in Dalja. Godišnji razred 1887. Jahres-Gesellschaft 1887. 8°. 23 str.

ИЗ ПРОШЛОСТИ ВУКОВАРА обзиром на тамошње Србе, написао: Ристо Михаиловић, Штампарија А. Пајевића, Нови Сад, 1890. – 78 стр.

PRAVILA OBRTNIČKOG ZBORA U DALJU. Statuten der Gewerbe-Corporation in Dalja. U Osieku, Tisak Dragutina Laubnera, 1890. 8°. 29 str. + 1l.

PRAVILA PRVOG DALJSKOG BOLNOG I POGREBNOG DRUŠTVA. Statuten des ersten Daljaer Kranken- und Leichen-Vereines. U Osieku, Tiskom Vjekoslava Schaffera, 1890. 8°. 27 str.

ПОСТАНАК СРПСКОГ НАРОДНОГ ДОБРА КАО ПОСЕДА СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ у Даљу, Белом Брду и Борову, аутор Ј. З. (Васа Муачевић), Српска штампарија др Светозара Милетића, Нови Сад, 1892. – 28 стр. ; 18 cm

ПРАВИЛА СРПСКЕ ДОБРОТВОРНЕ ЖЕНСКЕ ЗАДРУГЕ. – [Даљ], Српска штампарија, Загреб, 1894. м8°. 24 стр. / Ћир. – Правила одобрена 11. V. 1893.

ОСВЕЋЕЊЕ СРПСКЕ ВЕРОИСПОВЕДНЕ ШКОЛЕ У БЕЛОМБРДУ, аутор ?-вић, Српски Сион, бр. 45, Сремски Карловци, 6. 11. 1894, стр. 712-715.

ДАЉСКИ СПАХИЛУК око 1706, приредио Димитрије Руварац; Српска Митрополија Карловачка, Сремски Карловци, 1902.

daljski-spahiluk-ruvarac

КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО ДАЉ 1769, аутор Димитрије Руварац;

ERDUT, аутор Emilij Laszowski, Hrvatske povjestne građevine, Zagreb, 1902.

Српска православна црквена општина у Даљу захваљује се ВАСИЛИЈУ ВУЈИЋУ за дарове цркви, Српски сион, 1903.

Приручник за продаваче чарапа и ситне робе, „Бата Борово”,  штампа „Ново доба”, Вуковар, 1936.

ИЗ ИСТОРИЈЕ АГРАРНИХ ОДНОСА НА ДАЉСКОМ СПАХИЛУКУ, аутор Славко Гавриловић; Задружни архив – Нови Сад 1954, 2, 87-97.

OBIČAJ „KRALJICE” U DALJU, аутор Zdenka Lechner, у: Osječki zbornik. – Osijek : Muzej Slavonije, 1960, knj. 7, str. 177-189, [6] tab. s ilustr.

ИКОНОСТАС СРПСКЕ ЦРКВЕ У ДАЉУ, аутор Миодраг Јовановић, Никола Кусовац, у: Зборник за ликовне уметности. – Нови Сад : Матица српска, 1967, књ. 3, стр. 281-291, [6] стр. с таблама.

ДАЉСКО ВЛАСТЕЛИНСТВО КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ У XVIII СТОЛЕЋУ аутор Славко Гавриловић; Зборник Матице српске за друштвене науке 46, Нови Сад 1967, 21-63.

zbornik-za-drustvene-nauke-1967-sveska46_0001
ДАЉСКО ВЛАСТЕЛИНСТВО КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ У XVIII СТОЛЕЋУ аутор Славко Гавриловић; Зборник Матице српске за друштвене науке 47, Нови Сад 1967, 5-38.

СРПСКА ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У БЕЛОМ БРДУ, аутор Мирко Тишма, Крагујевац, 1986.

ИКОНОСТАС КАПЕЛЕ УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У ДАЉУ [аутор Мирослава Костић; сарадник Драгојла Живанов; превод резимеа на француски Клодин Мишић]. – Нови Сад : Галерија Матице српске, 1994. – 49 стр. : илустр. ; 23 cm

ИКОНОСТАС КАПЕЛЕ СВ. АРХИЂАКОНА СТЕФАНА У ДАЉУ / [аутор Драгојла Живанов; превод резимеа на француски Клодин Мишић]. – Нови Сад : Галерија Матице српске, 1995. – 35 стр. : фотогр. ; 24 cm

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХИЈА У ДАЉУ крајем године 1931, аутор Јован Козобарић (саставио 1932, преписао 1947), приредио Боривој Чалић; Љетопис СКД „Просвјета”, Загреб 1998.

ПРЕТПЛАТНИЦИ ИЗ ОСИЈЕКА И ДАЉА НА СРПСКЕ КЊИГЕ, новине и часописе штампане од Рајићеве „Историје”, 1794-1830. Године, аутор Станиша Војиновић, у: Зборник о Србима у Хрватској. – Београд : САНУ, 1999, књ. 4, стр. 433-467.

HRVATSKA NA TAJNIM ZEMLJOVIDIMA 18. I 19. STOLJEĆA. Sv. 5, Virovitička županija Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2002. /текст за Бијело Брдо, Борово и Даљ, уз топографске војне карте настале 1763–1787. у доба владавине Јосипа II/

СРБИ У ИСТОЧНОЈ ХРВАТСКОЈ, I. Међународни научни скуп Срби у источној Хрватској, Осијек, 7-8. јуна 2002. године : зборник радова / [уредник Милан Ивановић]. – Осијек : Српско културно друштво „Просвјета”, Пододбор Осијек, 2003. – 223 стр. : илустр. ; 24 cm

СРПСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО „ЛИРА” У ДАЉУ, аутор протојереј ставрофор Ратомир Петровић; из зборника СРБИ У ИСТОЧНОЈ ХРВАТСКОЈ, I. Међународни научни скуп Срби у источној Хрватској, Осијек, 7-8. јуна 2002. године : зборник радова / [уредник Милан Ивановић]. – Осијек : Српско културно друштво „Просвјета”, Пододбор Осијек, 2003. – стр. 91-105.

МОЈИ МИЛАНКОВИЋИ ИЗ ДАЉА – Сећања, аутор Душан Миланковић, Издавачко прометна агенција „Мирослав”, Београд, 2004.

ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ. Политичка биографија 1822–1889, аутор Душко М. Ковачевић; Завод за уџбенике, Београд, 2006. – Поглавље ЖИВОТ У ДАЉУ

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХИЈА У ДАЉУ, аутор Александар П. Ђурановић; Даљ, 2007.

ЛИЦИТАРСКИ ЗАНАТ (из породичног угла), аутор Мирела Страхинић, у: Љетопис – СКД Просвјета, Загреб, 2008, свезак XIII, 341-372.

ДАЉ: КРАТКА ПОВЕСНИЦА аутор Часлав Оцић, у: Стваралаштво Милутина Миланковића (зборник радова с Међународног скупа Стваралаштво Милутина Миланковића одржаног у Даљу 23. и 24. маја 2008); САНУ, Београд, 2009.

TURISTIČKA RAZGLEDNICA OPĆINE ERDUT, аутори: Stjepan Wershansky и Đorđe Nešić; преводи: Nebojša Nešić (енглески), Josip Kovač (мађарски); фотографије: Ivar Wershansky, Radomir Kolarić, Dragan Dokić; Осијек, 2010.

ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИЦИ И НАРОДНИ ОБИЧАЈИ СРБА У ДАЉУ, аутор протонамесник Александар П. Ђурановић, Српска православна парохија у Даљу, Даљ 2011.

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ПОРТА ХРАМА СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЈА У ДАЉУ аутор Велимир Љ. Ћеримовић, у: Зборник Матице српске за ликовне уметности, 40; Матица српска, Нови Сад, 2012.

ИНВЕНТАР ЕПИСКОПСКОГ ДВОРА У ОСИЈЕКУ 1773. године аутор Боривој Чалић, Љетопис, СКД „Просвјета” 2014.

ТРАГОВИ У ТРАЈАЊУ. Портрети и скице, аутор Боривој Чалић, Веће српске националне мањине града Вуковара, СКД „Просвјета”, Вуковар 2014.

Приказ књиге: Карика у ланцу постојања, аутор: Дејана Оцић, Зборник Матице српске за историју, 92, 2015, стр. 105-107.

ОСЈЕЧКИ ПРОТОПОПИЈАТ 1759. И 1767. године аутор Боривој Чалић, Љетопис, СКД Просвјета 2015.

СВЕШТЕНИЦИ У БЕЛОМ БРДУ И ПРИКЉУЧЕНИЈА, аутор Мирко М. Тишма; Словенско слово, Београд, 2016.

Приказ књиге: Чувар пастве и сећања, аутор: Александра Новаков, Зборник Матице српске за друштвене науке, 159–160 (4/2016), стр. 1075-1077.

ПРЕТПЛАТНИЦИ ИЗ ОСИЈЕКА И ДАЉА НА СРПСКЕ КЊИГЕ, новине и часописе штампане од 1831. до 1850. године / Станиша Војиновић, у: Зборник о Србима у Хрватској. – Београд : САНУ, 2016, књ. 10, стр. 433-467.

ТАТОМИР МИЛОВУК, аутор Радомир Ј. Поповић, 2017.

СРПСКА КУЛТУРНА, СПОРТСКА И ЗАНАТЛИЈСКА ДРУШТВА У ОСИЈЕКУ, аутор Зоран Мишковић, КНЦ „Милутин Милановић”, Даљ, 2020.