Erdabovo u istoriografiji

Na ovoj strani predstavljamo svojevrsnu bibliografsku zbirku dela o prošlosti Erdabova i o erdabovskoj kulturi.

„Srpskija novini” 1792:

„Visokopreosvjaščenjejši i visokodostojnjejši g. mitropolit jest dne 18. prošlago mesjaca za svoj dominium ot ljudej na sebe primiti, u Dalj došao bio, a dne 24. togo jest opet u mesto svoje stolice s g. mladim Tekelijom vozvratio se, koji opštenarodnago dela radi čak u Dalj k njemu dojti morao.”

DALJ. IZVEŠTAJ SABORSKOG ODBORA o stanju daljskih dobara, autor (izvestitelj) Andrija Sekulić, „Srbska štamparija dra J. Subbotića”, Novi Sad, 1871.

ŠTEDIJONA KNJIŽICA. Einspar-Buchel, Obćeg štednog i pripomoćnog družtva u Dalju, des Allgemeinen Spar- und Aushilfs-Vereines in Dalja. Godišnji razred 1887. Jahres-Gesellschaft 1887. 8°. 23 str.

IZ PROŠLOSTI VUKOVARA obzirom na tamošnje Srbe, napisao: Risto Mihailović, Štamparija A. Pajevića, Novi Sad, 1890. – 78 str.

PRAVILA OBRTNIČKOG ZBORA U DALJU. Statuten der Gewerbe-Corporation in Dalja. U Osieku, Tisak Dragutina Laubnera, 1890. 8°. 29 str. + 1l.

PRAVILA PRVOG DALJSKOG BOLNOG I POGREBNOG DRUŠTVA. Statuten des ersten Daljaer Kranken- und Leichen-Vereines. U Osieku, Tiskom Vjekoslava Schaffera, 1890. 8°. 27 str.

POSTANAK SRPSKOG NARODNOG DOBRA KAO POSEDA SRPSKE PATRIJARŠIJE u Dalju, Belom Brdu i Borovu, autor J. Z. (Vasa Muačević), Srpska štamparija dr Svetozara Miletića, Novi Sad, 1892. – 28 str. ; 18 cm

PRAVILA SRPSKE DOBROTVORNE ŽENSKE ZADRUGE. – [Dalj], Srpska štamparija, Zagreb, 1894. m8°. 24 str. / Ćir. – Pravila odobrena 11. V. 1893.

OSVEĆENJE SRPSKE VEROISPOVEDNE ŠKOLE U BELOMBRDU, autor ?-vić, Srpski Sion, br. 45, Sremski Karlovci, 6. 11. 1894, str. 712-715.

DALJSKI SPAHILUK oko 1706, priredio Dimitrije Ruvarac; Srpska Mitropolija Karlovačka, Sremski Karlovci, 1902.

daljski-spahiluk-ruvarac

KAKO JE IZGLEDAO DALJ 1769, autor Dimitrije Ruvarac;

ERDUT, autor Emilij Laszowski, Hrvatske povjestne građevine, Zagreb, 1902.

Srpska pravoslavna crkvena opština u Dalju zahvaljuje se VASILIJU VUJIĆU za darove crkvi, Srpski sion, 1903.

IZ ISTORIJE AGRARNIH ODNOSA NA DALJSKOM SPAHILUKU, autor Slavko Gavrilović; Zadružni arhiv – Novi Sad 1954, 2, 87-97.

OBIČAJ „KRALJICE” U DALJU, autor Zdenka Lechner, u: Osječki zbornik. – Osijek : Muzej Slavonije, 1960, knj. 7, str. 177-189, [6] tab. s ilustr.

IKONOSTAS SRPSKE CRKVE U DALJU, autor Miodrag Jovanović, Nikola Kusovac, u: Zbornik za likovne umetnosti. – Novi Sad : Matica srpska, 1967, knj. 3, str. 281-291, [6] str. s tablama.

DALJSKO VLASTELINSTVO KARLOVAČKE MITROPOLIJE U XVIII STOLEĆU autor Slavko Gavrilović; Zbornik Matice srpske za društvene nauke 46, Novi Sad 1967, 21-63.

zbornik-za-drustvene-nauke-1967-sveska46_0001
DALJSKO VLASTELINSTVO KARLOVAČKE MITROPOLIJE U XVIII STOLEĆU autor Slavko Gavrilović; Zbornik Matice srpske za društvene nauke 47, Novi Sad 1967, 5-38.

SRPSKA CRKVA SVETOG NIKOLE U BELOM BRDU, autor Mirko Tišma, Kragujevac, 1986.

IKONOSTAS KAPELE USPENJA BOGORODICE U DALJU [autor Miroslava Kostić; saradnik Dragojla Živanov; prevod rezimea na francuski Klodin Mišić]. – Novi Sad : Galerija Matice srpske, 1994. – 49 str. : ilustr. ; 23 cm

IKONOSTAS KAPELE SV. ARHIĐAKONA STEFANA U DALJU / [autor Dragojla Živanov; prevod rezimea na francuski Klodin Mišić]. – Novi Sad : Galerija Matice srpske, 1995. – 35 str. : fotogr. ; 24 cm

SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA U DALJU krajem godine 1931, autor Jovan Kozobarić (sastavio 1932, prepisao 1947), priredio Borivoj Čalić; Ljetopis SKD „Prosvjeta”, Zagreb 1998.

PRETPLATNICI IZ OSIJEKA I DALJA NA SRPSKE KNJIGE, novine i časopise štampane od Rajićeve „Istorije”, 1794-1830. Godine, autor Staniša Vojinović, u: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj. – Beograd : SANU, 1999, knj. 4, str. 433-467.

HRVATSKA NA TAJNIM ZEMLJOVIDIMA 18. I 19. STOLJEĆA. Sv. 5, Virovitička županija Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2002. /tekst za Bijelo Brdo, Borovo i Dalj, uz topografske vojne karte nastale 1763–1787. u doba vladavine Josipa II/

SRBI U ISTOČNOJ HRVATSKOJ, I. Međunarodni naučni skup Srbi u istočnoj Hrvatskoj, Osijek, 7-8. juna 2002. godine : zbornik radova / [urednik Milan Ivanović]. – Osijek : Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta”, Pododbor Osijek, 2003. – 223 str. : ilustr. ; 24 cm

SRPSKO PEVAČKO DRUŠTVO „LIRA” U DALJU, autor protojerej stavrofor Ratomir Petrović; iz zbornika SRBI U ISTOČNOJ HRVATSKOJ, I. Međunarodni naučni skup Srbi u istočnoj Hrvatskoj, Osijek, 7-8. juna 2002. godine : zbornik radova / [urednik Milan Ivanović]. – Osijek : Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta”, Pododbor Osijek, 2003. – str. 91-105.

MOJI MILANKOVIĆI IZ DALJA – Sećanja, autor Dušan Milanković, Izdavačko prometna agencija „Miroslav”, Beograd, 2004.

JAKOV IGNJATOVIĆ. Politička biografija 1822–1889, autor Duško M. Kovačević; Zavod za udžbenike, Beograd, 2006. – Poglavlje ŽIVOT U DALJU

SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA U DALJU, autor Aleksandar P. Đuranović; Dalj, 2007.

LICITARSKI ZANAT (iz porodičnog ugla), autor Mirela Strahinić, u: Ljetopis – SKD Prosvjeta, Zagreb, 2008, svezak XIII, 341-372.

DALJ: KRATKA POVESNICA autor Časlav Ocić, u: Stvaralaštvo Milutina Milankovića (zbornik radova s Međunarodnog skupa Stvaralaštvo Milutina Milankovića održanog u Dalju 23. i 24. maja 2008); SANU, Beograd, 2009.

TURISTIČKA RAZGLEDNICA OPĆINE ERDUT, autori: Stjepan Wershansky i Đorđe Nešić; prevodi: Nebojša Nešić (engleski), Josip Kovač (mađarski); fotografije: Ivar Wershansky, Radomir Kolarić, Dragan Dokić; Osijek, 2010.

HRIŠĆANSKI PRAZNICI I NARODNI OBIČAJI SRBA U DALJU, autor protonamesnik Aleksandar P. Đuranović, Srpska pravoslavna parohija u Dalju, Dalj 2011.

PRAVOSLAVNA CRKVENA PORTA HRAMA SV. VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA U DALJU autor Velimir LJ. Ćerimović, u: Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40; Matica srpska, Novi Sad, 2012.

INVENTAR EPISKOPSKOG DVORA U OSIJEKU 1773. godine autor Borivoj Čalić, Ljetopis, SKD „Prosvjeta” 2014.

TRAGOVI U TRAJANJU. Portreti i skice, autor Borivoj Čalić, Veće srpske nacionalne manjine grada Vukovara, SKD „Prosvjeta”, Vukovar 2014.

Prikaz knjige: Karika u lancu postojanja, autor: Dejana Ocić, Zbornik Matice srpske za istoriju, 92, 2015, str. 105-107.

OSJEČKI PROTOPOPIJAT 1759. I 1767. godine autor Borivoj Čalić, Ljetopis, SKD Prosvjeta 2015.

SVEŠTENICI U BELOM BRDU I PRIKLJUČENIJA, autor Mirko M. Tišma; Slovensko slovo, Beograd, 2016.

Prikaz knjige: Čuvar pastve i sećanja, autor: Aleksandra Novakov, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 159–160 (4/2016), str. 1075-1077.

PRETPLATNICI IZ OSIJEKA I DALJA NA SRPSKE KNJIGE, novine i časopise štampane od 1831. do 1850. godine / Staniša Vojinović, u: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj. – Beograd : SANU, 2016, knj. 10, str. 433-467.

TATOMIR MILOVUK, autor Radomir J. Popović, 2017.

SRPSKA KULTURNA, SPORTSKA I ZANATLIJSKA DRUŠTVA U OSIJEKU, autor Zoran Mišković, KNC „Milutin Milanović”, Dalj, 2020.