Manifestacije i skupovi

Tokom različitih perioda godine i raznim povodima, u Erdabovu se održavaju raznolike manifestacije, svečanosti ili skupovi.

Neke od tih manifestacija, kao što su Milankovićevi ciklusi, Jesen u Erdabovu ili Dani Dunava, održavaju se u organizaciji KNC „Milutin Milanković” u Dalju.

U organizaciji Udruženja „Plavi Dunav” u Borovu se priređuju manifestacije „U susret Vaskrsu” (Borovska tucijada) ili „Cvet po cvet – cvetored” (akcija uređenja dvorišta, okućnica i balkona). Značajan borovski kulturni događaj je i „Borovska razglednica”.

Dalj i Borovo su poznati po svojim kirbajima. Kirbaj je slava mesta. Slava Dalja je Mitrovdan, a slava Borova je na dan Svetog Stefana letnjeg.