Јесен у Ердабову

ЈЕСЕН У ЕРДАБОВУ – међународна књижевно-уметничка манифестација која је конципирана 2014. године на научном скупу „Повратак у Ердабово” о књижевном делу Ђорђа Оцића. Зборник са овог скупа је објављен следеће године и тада је у октобру 2015. први пут и организована ова манифестација. Концепт манифестације подразумева да се она одржава у јесен сваке године. Предвиђено је да она има две целине, од којих би једна била посвећена књижевнику Ђорђу Оцићу, а други књижевности уопште. Ове, 2022. године, треба да се одржи осма по реду „Јесен у Ердабову”, а први пут и у Дому Оцић.

Пета ердабовска културна јесен
Просторно заокружен циклус Ердабовске јесени