Знамените личности Ердабова

Историјске личности ердабовског краја

Савремене личности ердабовског краја

Специфичност одређеног краја јесу, пре свега, његови људи и дела која они за собом оставе. Ердабово је богато знаменитим људима, о којима се доста писало, али међу има и оних о којима ће се тек сазнавати. О биографијама ових људи највише је писао Вуковарац Боривој Чалић

Tragovi u trajanju

Осим најпознатијег, Даљца Милутина Миланковића, међу њима су: Вуковарац Захарија Орфелин, Викентије Вујић, Димитрије Исајловић… и остале знамените историјске личности.

У ердабовском крају су рођени или живели и многи значајни савременици.