Боривој ЧАЛИЋ

Боривој Чалић (Вуковар, 1. децембар 1961) – Студирао право у Осијеку. Ради у Градској књижници Вуковар. Истражује и проучава културну прошлост Вуковара и вуковарског краја, српску културу 18. века, а посебно живот и дело Захарије Орфелина. Студије и чланке објављивао је у Љетопису Српског културног друштва Просвјета и часописима Просвјета, Идентитет и Зарез (Загреб), Луча (Суботица), Сремске новине и Сунчани сат (Сремска Митровица), Летопис Матице српске (Нови Сад), Истраживања (Нови Сад) и зборницима Сусрети библиографа (Инђија) и Срби у источној Хрватској (Осијек), Антика и савремени свет (Београд), Очување националног идентитета захваљујући прожимању култура (Београд). Сарађивао је на пројектима Знамените личности Срема (Сремска Митровица), Лексикон писаца Југославије, Српски биографски речник (Нови Сад), Српска библиографија: књиге 1868–1944 (Београд), Српска енциклопедија (Београд) и Жидовско наслијеђе у Вуковару. Приредио је фототипска издања Азбучника плашчанског Лукијана Мушицког, прве српске књиге штампане на територији Хрватске (1999) и Споменицу Српске православне цркве у Вуковару Јована Козобарића (Загреб, 2001), као и Књигу о Захарији Орфелину Лазе Чурчића (Загреб, 2002). Приредио је и објавио више рукописа и докумената из српске културне прошлости. За Антологијску едицију Десет векова српске књижевности, коју објављује Издавачки центар Матице српске у Новом Саду приредио је 2011. књигу Захарија Орфелин у којој је, по први пут у једној књизи, објављен избор из дела ове велике стваралачке личности српске културе 18. века. За исту едицију приредио је 2016. избор из дела Герасима Зелића и Саве Мркаља. Објављене књиге: Орфелин (Вуковар, 1995), Трагови у трајању (Вуковар–Загреб, 2014).