Borivoj ČALIĆ

Borivoj Čalić (Vukovar, 1. decembar 1961) – Studirao pravo u Osijeku. Radi u Gradskoj knjižnici Vukovar. Istražuje i proučava kulturnu prošlost Vukovara i vukovarskog kraja, srpsku kulturu 18. veka, a posebno život i delo Zaharije Orfelina. Studije i članke objavljivao je u Ljetopisu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i časopisima Prosvjeta, Identitet i Zarez (Zagreb), Luča (Subotica), Sremske novine i Sunčani sat (Sremska Mitrovica), Letopis Matice srpske (Novi Sad), Istraživanja (Novi Sad) i zbornicima Susreti bibliografa (Inđija) i Srbi u istočnoj Hrvatskoj (Osijek), Antika i savremeni svet (Beograd), Očuvanje nacionalnog identiteta zahvaljujući prožimanju kultura (Beograd). Sarađivao je na projektima Znamenite ličnosti Srema (Sremska Mitrovica), Leksikon pisaca Jugoslavije, Srpski biografski rečnik (Novi Sad), Srpska bibliografija: knjige 1868–1944 (Beograd), Srpska enciklopedija (Beograd) i Židovsko naslijeđe u Vukovaru. Priredio je fototipska izdanja Azbučnika plaščanskog Lukijana Mušickog, prve srpske knjige štampane na teritoriji Hrvatske (1999) i Spomenicu Srpske pravoslavne crkve u Vukovaru Jovana Kozobarića (Zagreb, 2001), kao i Knjigu o Zahariji Orfelinu Laze Čurčića (Zagreb, 2002). Priredio je i objavio više rukopisa i dokumenata iz srpske kulturne prošlosti. Za Antologijsku ediciju Deset vekova srpske književnosti, koju objavljuje Izdavački centar Matice srpske u Novom Sadu priredio je 2011. knjigu Zaharija Orfelin u kojoj je, po prvi put u jednoj knjizi, objavljen izbor iz dela ove velike stvaralačke ličnosti srpske kulture 18. veka. Za istu ediciju priredio je 2016. izbor iz dela Gerasima Zelića i Save Mrkalja. Objavljene knjige: Orfelin (Vukovar, 1995), Tragovi u trajanju (Vukovar–Zagreb, 2014).