Đorđe OCIĆ

Đorđe Ocić (Dalj, 22. septembar 1934 – Beograd, 22. januar 2008) – književnik i profesor filozofije;

Školovao se u mestu rođenja, Vukovaru i Osijeku. Završio je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao profesor u gimnaziji u Vrbasu i Bečeju, a od 1963. do 1991. godine u Beogradu. Bio je član Udruženja književnika Srbije, Udruženja dramskih pisaca Srbije i Srpskog filozofskog društva. Živeo je i pisao u Beogradu, Baru i Dalju. Sahranjen je u Dalju.

Česta tema njegovih romana je njegov zavičaj, iz koga duhom nikada nije ni odlazio. Rodni Dalj i druga mesta toga kraja za koja je takođe bio vezan spojio je u literarnom toponimu Erdabovo.

Biografija Đorđa Ocića nalazi se i u Ko je ko – pisci iz Jugoslavije (Ošišani jež, Beograd, 1994, priredio Milisav Savić), Ko je ko u Srbiji (Bibliofon, Beograd, 1995, 1996), Ličnosti vukovarskog kraja u srpskoj kulturi Borivoja Čalića (SKD Prosvjeta, Zagreb, 1998), Enciklopediji srpskog naroda (Zavod za udžbenike, Beograd, 2008), Srbi zapadno od Dunava i Drine Jovana Radojčića (Prometej, Novi Sad, 2009), Građi za leksikon pisaca Jugoslavije (Matica srpska, Novi Sad, 2010) i na Vikipediji. Romaneskni opus Đorđa Ocića predmet je studije Žarka Vidovića Romani Đorđa Ocića. Poetofilosofija i komentari.

U Ocićevom rodnom mestu, a povodom 80 godina od njegovog rođenja, 2014. godine je u KNC „Milutin Milanković” održan naučni skup o delu ovog pisca, pod nazivom Povratak u Erdabovo. Sledeće godine je promovisan i zbornik sa ovog naučnog skupa u okviru novoosnovane kulturne manifestacije „Jesen u Erdabovu”.

(Izvor: zbornik Povratak u Erdabovo, Dalj, 2015)

Vidi još:

„Politika” o spomenu na Ocića