Слободан ЈЕЛИЋ

Слободан Јелић (Осијек, 13. фебруар 1986) – математичар, доктор наука, доцент на факултету;

Основну школу завршио је у Даљу, гимназију у Вуковару, а у Осијеку је уписао студије математике. Академски назив првоступника математике стекао је 2007. и уписaо дипломски студиј математике, смер финансијске и пословне математике, који завршава 2009. стицањем академског звања магистра математике. Постаје асистент на Одсеку за математику Универзитета „Ј. Ј. Штросмајер” у Осијеку. С тезом Брзи апроксимациони алгоритми за проблем повезаног скуповног покривача и сродне проблеме докторирао је 2015. на Математичком одсеку Природословно-математичког факултета у Загребу. Исте године наставља рад на Одсеку за математику Универзитета у Осијеку у својству постдокторанда, а од новембра 2016. запослен је као доцент на Катедри за рачунарство при истој институцији. Добитник је стипендија: државне стипендије, МЗОС (2006/7), стипендије Осјечко-Барањске жупаније, категорија даровити студенти (2007/9), Топ стипендије недељника „Национал” (2009/10). Од 2009. у неколико наврата боравио је на више међународних школа (ADFOCS, DAAD). Научно се усавршавао 2014. у Швајцарској (Discrete Optimisation Group DISOPT при Ecole polytechnique federale de Lausanne).

У научно-истраживачком раду бави се комбинаторном оптимизацијом, апроксимационим алгоритмима и паралелним рачунањем на модерним графичким чиповима. До сада је објавио неколико научних радова: S. Jelić, An FPTAS for the fractional group Steiner tree problem, Croatian Operational Research Review 6/2 (2015), 525-539; S. Jelić, S. Laue, D. Matijević, P. Wijerama, A Fast Parallel Implementation of a PTAS for Fractional Packing and Covering Linear Programs, International Journal of Parallel Programming 43/5 (2015), 840-875; K. Elbassioni, S. Jelić, D. Matijević, The relation of Connected Set Cover and Group Steiner Tree, Theoretical Computer Science 438 (2012), 96-101, и излагао на неколико међународних конференција. Асистент је и предавач на рачунарским предметима у оквиру основних и мастер студија Одсека за математику: Увод у рачунарство, Увод у структуре података и алгоритме, Операциона истраживања, Основе вештачке интелигенције те Дизајн и моделовање база података. У неколико наврата учествовао је у извођењу математичких предмета као што су Вероватноћа и статистика и Увод у теорију бројева.

Члан је Хрватског друштва за операциона истраживања. На Семинарима математике у Истраживачкој станици Петница (Србија) био је млађи сарадник 2007–09, а од 2011. до данас је стручни сарадник предавач. Добитник је Награде Хрватског друштва за операцијска истраживања за најбољи научни рад младог истраживача у 2016. години.

У 2016. години основао је Камерни мешовити хор при Вуковарском српском певачком друштву „Јавор” којим и данас руководи.