Aleksandra NOVAKOV

Aleksandra Novakov (Prizren, 1973) – istoričar, naučni saradnik i leksikograf;

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Stručni je saradnik Leksikografskog odeljenja Matice srpske, urednik za fotografiju leksikografskih izdanja Matice i naučni sekretar Srpskog biografskog rečnika. Opredelila se za proučavanje istorije srpskog naroda u Osmanskom carstvu, u periodu od sredine 19. veka do oslobođenja 1912. godine. Objavljene monografije: Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu 1871–1890, 2011. i Stubovi srpske prosvete (Srpske srednje škole u vreme Osmanskog carstva 1878– 1912), 2017, za koju je dobila nagradu „Inicijal” na Niškom sajmu knjiga i Nagradu „Đurđa I. Jelenića”, Arhiva Srbije. Priredila je Listiće iz dalje i bliže prošlosti, Petra Kostića, 2017. Objavila je 13 naučnih radova u tematskim zbornicima radova međunarodnog i vodećeg nacionalnog značaja, kao i u naučnim časopisima. U leksikografskim izdanjima (Srpski biografski rečnik i Srpska enciklopedija) objavila preko 250 enciklopedijskih jedinica. Živi u Novom Sadu.

Na naučnom skupu „Povratak u Erdabovo” 2014. iznela je hronologiju reagovanja savremenika na odlazak Đorđa Ocića i osvrta na njegovu ličnost i delo, koji su potom, posle njegove smrti, usledili. Početkom 2015. organizovala je u Matici srpskoj promociju knjige Tragovi u trajanju Borivoja Čalića, o znamenitim ličnostima vukovarskog kraja. Februara 2016. učestvovala je u predstavljanju Srpskog biografskog rečnika erdabovskoj publici u SKC „Vukovar”. U novembru 2016. organizuje, takođe u Matici srpskoj, predstavljanje knjige Sveštenici u Belom Brdu i priključenija protoprezviter-stavrofora Mirka M. Tišme, za koju je ujedno osmislila i realizovala vizuelnu prezentaciju s fotografijama iz života i delovanja prote Tišme, a potom napisala i prikaz Čuvar pastve i sećanja (Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 159–160, 4/2016, str. 1075-1077). O toj knjizi prote Tišme ona je govorila i na promociji u Bijelom Brdu, 6. aprila 2017. godine. Stalni je gost manifestacije „Jesen u Erdabovu”. U SKC „Vukovar”, u okviru jubilarnog, 50. po redu programa „SKC sredom” učestvovala je, 11. aprila 2018. godine, na promociji svoje knjige Stubovi srpske prosvete i Listići iz bliže i dalje prošlosti Petra Kostića.