Драган ТАДИРОВИЋ

Драган Тадировић (Београд, 1977) – графички дизајнер и фотограф;

Професионално се бави графичким обликовањем и опремањем књига. Члан је Дизајн секције УЛУПУДС-а. Графички је уредник у Заводу за уџбенике у Београду, где је графички уредио и опремио стотине уџбеника, књига и посебних издања, од којих су бројна награђена у више категорија. Поред Заводових, ради и на издањима Института за књижевност и уметност, СКЗ-а, Службеног гласника, Матице српске, САНУ… Сертификовани је Adobe Photoshop Expert и има предавачко искуство из области Editorial Design-a. Аутор је мини фото-монографије о Мајданпеку У долини Малог Пека, 2012. Живи и ради у Београду. Реализоване публикације излагао је на сајмовима књига и изложбама у организацији УЛУПУДС-а. Фотографије је излагао на изложбама: Уметност у Минијатури, Мајданпек, BookILL Fest, Нови Сад, Међународни бијенале уметности минијатуре, Горњи Милановац, Земунски салон, Београд. Награђен је: Плакетом за ликовно-графичку опрему библиотеке „Јазон” – Сајам књига, Херцег Нови, 2004. године; Ужим избором за „Најлепшу књигу године” и Похвалом жирија за Сабране стихове Шарла Бодлера – 50. Међународни сајам књига, Београд, 2005. године; Наградом „Захарије Орфелин” за ликовно-графичко уређење књиге Српска графика XVIII века – 12. Међународни салон књига, Нови Сад, 2006. године; Првом наградом у категорији фото-дигитал арт – III међународна изложба Уметност у минијатури, Мајданпек, 2012. године.

Графички је опремио многа значајна и капитална издања међу којима су и, за Ердабово значајна, Дела Ђорђа Оцића (СКЗ и Службени гласник, Београд, 2012):

https://www.behance.net/gallery/16500921/The-Works-of-Djordje-Ocic

Осам књига Дела Ђорђа Оцића комплетно је дизајнирао и опремио, а са овим издавачким пројектом учествовао је и на Годишњој изложби дизајн секције УЛУПУДС-а Уметност је ствар 2013. године. Урадио је идејно решење за насловну страну зборника радова, плаката, књижице сажетака за научни скуп „Повратак у Ердабово”. То је решење послужило и као основ за насловнице каснијих пројеката КНЦ „Милутин Миланковић”.