Miloš KOVIĆ

Miloš Ković (Šabac, 1969) – istoričar i istoričar civilizacije;

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom danas i predaje. Na Univerzitetu u Oksfordu bio je na stručnom usavršavanju akademske 2004/5. godine. Oblasti njegovih istraživanja su međunarodni odnosi (kraj 18 – početak 20. veka) i istorija političkih ideja (kraj 18 – početak 20. veka). Uvaženi je član više odbora najznačajnijih institucija u Srbiji. Najpoznatije mu je delo Dizraeli i istočno pitanje (2007).

U okviru manifestacije „Jesen u Erdabovu” predstavio je Srbi 1903–1914. Istorija ideja, knjigu koju je priredio, a učestvovao je i u razgovoru „Dunavski zavet Žarka Vidovića i Đorđa Ocića”. Erdabovskoj publici je u novembru 2016. u Srpskom kulturnom centru Vukovar, kao recenzent, predstavio knjigu Da razbistrimo Slavka Bubala.