Српска академија наука и уметности – САНУ

Познати научник, Даљац Милутин Миланковић био је редовни члан (Одељења пририродно-математичких наука и Одељења техничких наука) ове значајне институције од 22. марта 1948. године.

У Галерији САНУ је пре неколико година приређена изложба о Милутину Миланковићу.

САНУ је објављивала и зборнике о овом научнику.

Ова институција је учествовала и у изради пројеката који сада чине саставни део изложбе у КНЦ „Милутин Миланковић”.

Између САНУ и КНЦ „Милутин Миланковић” у октобру 2015. године, у оквиру манифестације „Јесен у Ердабову”, у Даљу је потписан Протокол о сарадњи ове две институције.