Srpska akademija nauka i umetnosti – SANU

Poznati naučnik, Daljac Milutin Milanković bio je redovni član (Odeljenja pririrodno-matematičkih nauka i Odeljenja tehničkih nauka) ove značajne institucije od 22. marta 1948. godine.

U Galeriji SANU je pre nekoliko godina priređena izložba o Milutinu Milankoviću.

SANU je objavljivala i zbornike o ovom naučniku.

Ova institucija je učestvovala i u izradi projekata koji sada čine sastavni deo izložbe u KNC „Milutin Milanković”.

Između SANU i KNC „Milutin Milanković” u oktobru 2015. godine, u okviru manifestacije „Jesen u Erdabovu”, u Dalju je potpisan Protokol o saradnji ove dve institucije.