Vukovarska Adica

Jedno od takovih mesta je, bez sumnje, šumica, Adica zvana, koja četvrt sata zapadno od Vukovara leži, i kroz koju se idući na poznatu zadužbinu vukovarskih Srba, Dobru vodu, prolazi, pa koja danas Vukovarcima najprijatnijim letnjim šetalištem služi. Svakom koji kroz ovu ubavu šumicu prođe mora u oči pasti da je ista na sve strane davno zarušenim okopima ispresecana, na kojima se danas više stotina godina stari hrastovi dižu. Pri boljem posmatranju tih zarušenih opkopa opaža se da su isti u sasvim pravim potezima, ponajviše u velikim kvadratima, postojali te da nisu slučajno nego u izvesnoj, po svoj prilici, obranbenoj svrsi izvedeni bili. Ovo potonje potkrepljuje i sam zgodan položaj te, na uzvišenom, oblom brežuljku ležeće, šumice koja je unaokolo rekom Vukom tako opasana da se na istu samo preko prilično velikih mostova dolazi.

Risto Mihailović, Iz prošlosti Vukovara [odlomak], objavljeno u Novom Sadu, 1890. godine

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.